Blog

Поставени цели и производствени практики !

Дървесните пелети са 100% органични и при изгаряне не отделят почти никакъв дим. 
Едно зареждане на камината може да осигури дълги часове топлина. 
Дървесните пелетин са направени от висококачествени отпадни продукти от дървен материал от широколистна или иглолистна твърда дървесина 
,която в противен случай би могла да се окаже в депо за отпадъци. 
Своевременното рециклиране на този отпадъчен продукт го превръща в ефективен и надежден източник на топлина, ние се фокусираме в мисията не само 
да допринесем за отоплението в дома, а и за светлото бъдеще на околната среда.
Дървесните пелети предлагат безспорни екологични ползи, пелетите не само намаляват зависимостта от ограниченото количество невъзобнобяеми
 енергийни източници като нефт и газ, но и уползотворяват добре материали, които биха добавили ненужно количество отпадъчни маси. 
Пелетите са лесно съхранявани в пакети и предлагат най-ниско емисионно влияние на нежелани замърсители в атмосферата 
в сравнение с всички други твърди горива използвани за отопление. 
Използването на камини за дървесни пелети подпомага икономиката и енергийната независимост на страната, 
намалява разходите и подпомага съхранението на чистотата на въздуха !
Пелетните камини на DiEcoTec при горене произвеждат по-малко остатъчна пепел.
Получената топлина е равномерна и постоянна величина, благодарение на автоматичното регулиране на всички процеси. 
Ние се ангажираме всеки ден да изграждаме и поддържаме дългосрочни отношения с нашите клиенти, като отговаряме адекватно на техните нужди
в точното време. 
Ние се стремим да предоставяме продукти и услуги, които не само ще оправдаят вижданията на нашите клиенти,но и ще надхвърлят техните очаквания 
в практическо отношение.Поради икономическата му съобразност, и обществено значимо дело за опазване на околната среда в жилищните райони.
При избора на семейна отоплителна система повечето клиенти търсят нещо удобно за ползване, безопастно за работа и по-енергийно ефективно. 
Ние предлагаме и внедряваме най-добрите европейски практики за енергийни решения. 
14.08.2018 Без категория
About diecotec

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА
Карта